sԍXg{茧is{ԍ45j

No.si[}j sijœ
4501Miyazaki{
4502Miyakonojos
4503Nobeoka
4504Nichinan
4505Kobayashi
4506Hyuga
4507Kushima
4508Saitos
4509Ebinoт

ys{ԍXgɖ߂z
SԍXg{茧is{ԍ45j

No.Si[}j Sijœ
45001Kitamorokatak
45002Koyu
45003NishiusukiPn
45004Nishimorokata
45005HigashiusukiPn
45006Higashimorokata
45007Minaminaka߉ "Mar.29,2009"
45008Miyazaki{ "Mar.22,2010"

ys{ԍXgɖ߂z