sԍXgΐ쌧is{ԍ30j

No.si[}j sijœ
3001Kanazawa
3002Nanao
3003Komatsu
3004Wajima֓
3005SuzuF
3006Kaga
3007HakuiH
3008MatsutoC "Jan.31,2005"
3009Kahokuق
3010HakusanR
3011Nomi\
3012NonoichiXs

ys{ԍXgɖ߂z
SԍXgΐ쌧is{ԍ30j

No.Si[}j Sijœ
30001Ishikawa ΐ"Nov.10,2011"
30002Enuma] "Sep.30,2005"
30003Kashima
30004Kahoku͖k
30005SuzuF "Feb.28,2005"
30006Nomi\
30007HakuiH
30008FugeshiP "Feb.28,2005"
30009HousuP

ys{ԍXgɖ߂z