sԍXgÉis{ԍ18j
No. si[}j sij œ
1801 Shizuoka É
1802 Hamamatsu l
1803 Numazu
1804 Shimizu "Mar.31,2003"
1805 Atami MC
1806 Mishima O
1807 Fujinomiya xm{
1808 Ito ɓ
1809 Shimada c
1810 Yoshiwara g "Oct.31,1966"
1811 Iwata ֓c
1812 Yaizu Ē
1813 Fuji xm
1814 Kakegawa |
1815 Fujieda }
1816 Gotemba a
1817 Fukuroi ܈
1818 Tenryu V "Jun.30,2005"
1819 Hamakita lk "Jun.30,2005"
1820 Shimoda c
1821 Susono
1822 Kosai ΐ
1823 Izu ɓ
1824 Omaezaki O
1825 Kikugawa e
1826 Izunokuni ɓ̍
1827 Makinohara qV

ys{ԍXgɖ߂z


SԍXgÉis{ԍ18j
No. Si[}j Sij œ
18001 Abe { "Dec.31,1968"
18002 Inasa "Jun.30,2005"
18003 Ihara "Oct.31,2008"
18004 Iwata ֓c "Jun.30,2005"
18005 Ogasa } "Mar.31,2005"
18006 Kamo
18007 Shida u "Dec.31,2008"
18008 Shuchi q
18009 Sunto x
18010 Tagata c
18011 Haibara Y
18012 Hamana l "Mar.22,2010"
18013 Fuji xm "Mar.22,2010"
ys{ԍXgɖ߂zԍXgÉÉsisԍ1801j

No. 於i[}j 於ij œ
180101 Aoi
180102 Suruga x
180103 Shimizu

ys{ԍXgɖ߂z


ԍXgÉlsisԍ1802j

No. 於i[}j 於ij œ
180201 Naka
180202 Higashi
180203 Nishi
180204 Minami
180205 Kita k
180206 Hamakita lk
180207 Tenryu V

ys{ԍXgɖ߂z