sԍXgVis{ԍ08j

No. si[}j sij œ
0801 Niigata V
0802 Nagaoka
0803 Takada c "Apr.28,1971"
0804 Sanjo O
0805 Kashiwazaki
0806 Shibata Vc
0807 Niitsu V "Mar.20,2005"
0808 Ojiya J
0809 Kamo
0810 Tokamachi \
0811 Mitsuke
0812 Murakami
0813 Tsubame
0814 Naoetsu ] "Apr.28,1971"
0815 Tochio Ȕ "Dec.31,2005"
0816 Itoigawa
0817 Arai V "Mar.31,2005"
0818 Gosen ܐ
0819 Ryotsu "Feb.29,2004"
0820 Shirone "Mar.20,2005"
0821 Toyosaka Lh "Mar.20,2005"
0822 Joetsu z
0823 Agano
0824 Sado n
0825 Uonuma
0826 Minamiuonuma
0827 Myoko
0828 Tainai ٓ

ys{ԍXgɖ߂z
SԍXgVis{ԍ08j

No. Si[}j Sij œ
08001 Iwafune D
08002 Kariwa H
08003 Kitauonuma k "Mar.30,2010"
08004 Kitakambara k
08005 Koshi Îu "Mar.31,2005"
08006 Sado n "Feb.29,2004"
08007 Santo O
08008 Nakauonuma
08009 Nakakambara "Dec.31,2005"
08010 Nakakubiki "Mar.31,2005"
08011 Nishikambara
08012 Nishikubiki "Mar.18,2005"
08013 Higashikambara
08014 Higashikubiki "Mar.31,2005"
08015 Minamiuonuma
08016 Minamikambara

ys{ԍXgɖ߂z


ԍXgVVsi0801j

No. 於i[}j 於ij œ
080101 Kita k
080102 Higashi
080103 Chuo
080104 Konan ]
080105 Akiha Ht
080106 Minami
080107 Nishi
080108 Nishikan

ys{ԍXgɖ߂z