Multi Operators' List
M/S R0MM R0MM, RA0LHX, RG0L, TEAMUR O.SOLODKOV
M/S RK9CYA RK9CR, RC8C
M/M UA0D UA0DBX, RN0D, UA0DM, UA0DX
M/S TC3N TA3B, TA3ON
M/S BI4SSB BD4TS, BH4TVU, BH4QBV, BI4VNM
M/S BG4FQD BG4GOV, BG4FQD
M/S BY1TL BI1GRI, BH1RIR, BG1AXW, BI1AGD, BI1HQF, BI1IJP
M/M BY1CY XuGang YuanShengwei CuiWenlong ChenJianlin XuChengHui FanYiqing WangXiaoren LiuYilin HeZiyan YanYichen YuZimo YangKaining LiBolin DingJiaxi SunShengqi
M/S JF2QNM JF2QNM, JI2QIX, JR4CZM
M/S JE2YRB JA1KFX, JF2XGF, JR2SCJ
M/S JG6YLY JA6BXA, JA6WFM, JF6DEA
M/S JA3HBF JA3FGJ, JA3HBF, JA3KGF
M/S JA1ZGP JJ1UHU, JO4LJZ, ܖTP
M/S JR1YEU JL1RUC, JN1MSO
M/S JA1YJY/1
M/S JA7YCQ JP7XAR, ݋, c‹P
M/M JA3YBK JG3KIV, JR4ISF
M/M JH8YOH JR8VSE, JE8KKX, NH2C
M/M JK1YMM JF1NHD, JF1MIA, JI1FLB, JO1VRY, JG4IQC, JA8NNT
M/M JA1ZGO JJ1EJX, JJ1RXC
M/M JN7TAN JN7TAN, JK1PIU, 7K3BKZ
M/M JH1YAK JH1BBO, 7L1WCX, JI2WYI
M/M JE1YKR JM1DSC, JG4WTY, JM1DSC
M/M JA6YLP JE6VHE, JO4ISY, JF6BWA, \͗CF, C
M/M JJ1YAF Éc, c
M/S E2WRTC E21EIC, E29TGW
M/S 9M2U 9M2KDX, 9W2VGR, 9W2PHQ, 9W2AVU, 9W2MRT, 9M2ZS, 9M2AT
M/M 9M2A 9M2ZAK, 9M2LAN, 9M2TDX, 9M2FUL, 9W2RUT
M/S 9A7T 9A4OP, 9A5B, 9A5MR
M/S OK1KKI OK7PY, OK1TRJ
M/S OK1OFM MICHAL, OK1DRQ
M/M OL1B OK1BLU, OK1UVU
M/M UA4M R4KW, R4RN, RA4LW, RJ4P, UA4LCH, UA4LL, UB4L
M/M RO2E RK3ER, RU3EG, RX3F, R5EM, RM2E
M/M DB2WD DB2WD, DK5PD, DL6WT
M/S NX6T N6KI, WQ6X, N6CY, K4RB, K7ENA, VE4EA, N6NC
M/M K3EST K3EST, K6AW, K6KM, N6RO, WX5S, WA6O, WU6P
M/S DZ1PUP 4F1PH, 4G1JBL, 4G1FMD, 4H1FMF, 4H1FLE


@@@HOME@b@@ English Menu@b@ Contest Menu @@


Copyright ©2022 by
The Japan Amateur Radio League, Inc.